Ülke kodları ile ip banlama

Centos7.5 kurulu bir sunucuda iptables ve geoip kullanarak lokasyon bazlı ip banlama

Gerekli paketleri kuralım

yum install gcc gcc-c++ make automake unzip zip xz kernel-devel-`uname -r` wget unzip iptables-devel perl-Text-CSV_XS

xtables-addonu çekiyoruz (farklı versiyonlar için https://sourceforge.net/projects/xtables-addons/files/Xtables-addons/)

wget http://ufpr.dl.sourceforge.net/project/xtables-addons/Xtables-addons/xtables-addons-2.14.tar.xz

Çıkarıp dizine geçiyoruz

tar -xvf xtables-addons-2.14.tar.xz

cd xtables-addons-2.14

Derleme ve kurma

./configure

sed -i ‘/xt_TARPIT.o$/s/^/#/’ extensions/Kbuild

make && make install

selinux başınıza bela olursa (cPanel – Plesk gibi sunucularda atlayın burayı)

chcon -vR –user=system_u /lib/modules/$(uname -r)/extra/*.ko

chcon -vR –type=lib_t /lib64/xtables/*.so

cd geoip

./xt_geoip_dl

./xt_geoip_build GeoIPCountryWhois.csv

mkdir -p /usr/share/xt_geoip

cp -r {BE,LE} /usr/share/xt_geoip

modprobe xt_geoip

Ülkeleri ülke kodlarıyla droplayabilirsiniz

iptables -A FORWARD -m geoip –src-cc BR,JP,FR -j DROP

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

 Bu dökümanı yazdır

Ayrıca okuyun

Debian DNS Server Kurulumu

Öncelikle Hostname AyarlıyoruzArdından apt-get install bind9 bind9utils bind9-doc...

Centos 7 SSH Server Kurulumu

Sunucumuza login oluyoruz ardından yum -y install openssh-server kurulum tamamlandığında reboot...

Ubuntu SSH Server Kurulumu

Sunucumuza login oluyoruz ardından apt-get install openssh-server nano kurulum tamamlandığında...