Ubuntu SSH Server Kurulumu

Sunucumuza login oluyoruz ardından
apt-get install openssh-server nano
kurulum tamamlandığında 

nano /etc/ssh/sshd_config 

komutu ile konfigürasyon dosyasında PermitRootLogin parametresini yes olarak düzenliyoruz

ctrl + x tuşlarına basıyor ve Y ile onay vererek kaydediyoruz.

reboot komutu ile sunucumuzu yeniden başlatıyoruz.

Artık ssh bağlantımızı 22 portu üzerinden gerçekleştirebiliriz.

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

 Bu dökümanı yazdır

Ayrıca okuyun

Debian DNS Server Kurulumu

Öncelikle Hostname AyarlıyoruzArdından apt-get install bind9 bind9utils bind9-doc...

Centos 7 SSH Server Kurulumu

Sunucumuza login oluyoruz ardından yum -y install openssh-server kurulum tamamlandığında reboot...

Ülke kodları ile ip banlama

Centos7.5 kurulu bir sunucuda iptables ve geoip kullanarak lokasyon bazlı ip banlama Gerekli...