Debian DNS Server Kurulumu

Öncelikle Hostname Ayarlıyoruz

Ardından 

apt-get install bind9 bind9utils bind9-doc dnsutils

nano /etc/bind/named.conf.local

Dosyayı Düzenliyoruz

cp /etc/bind/db.local /etc/bind/dns.cloudef.com

nano /etc/bind/dns.cloudef.com

Dosyayı Düzenliyoruz

cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/dns.cloudef.com

nano /etc/bind/dns.cloudef.com

Dosyayı Düzenliyoruz

service bind9 restart

Servisi Resetliyoruz

named-checkconf /etc/bind/named.conf.local

named-checkzone unixmen.local /etc/bind/dns.cloudef.com

netstat -tulpn | grep :53


apt-get install bind9 bind9utils bind9-doc dnsutils

Var dette svaret til hjelp?

 Print

Les også disse

Centos 7 SSH Server Kurulumu

Sunucumuza login oluyoruz ardından yum -y install openssh-server kurulum tamamlandığında reboot...

Ubuntu SSH Server Kurulumu

Sunucumuza login oluyoruz ardından apt-get install openssh-server nano kurulum tamamlandığında...

Ülke kodları ile ip banlama

Centos7.5 kurulu bir sunucuda iptables ve geoip kullanarak lokasyon bazlı ip banlama Gerekli...